საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

22 სექტემბერი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი იწყებს მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსთა სერტიფიცირებას.

სასერტიფიკატო გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 29 დეკემბრამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

05 დეკემბერი 2017 | ქ. თბილისში, შპს „გრინ დეველოპმენტის“ „110 კვ ეგხ „დიდუბე-1ა-2ის“ №14-№15 საყრდნებს შორის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 26 იანვარი, 14:00 საათი, შპს „გრინ დეველოპმენტის“ ოფისი , მისამართი: ქ. ქ. თბილისი, ავთო ვარაზის ქ. №64.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები