საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

22 სექტემბერი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი იწყებს მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსთა სერტიფიცირებას.

სასერტიფიკატო გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 29 დეკემბრამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

18 სექტემბერი 2017 | ყვარლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ენერგო ინვესტის“ „ავანი ჰესის“ და ქ.ს „ახალსოფელი-35“-ის დამაკავშირებელი 35 კვ-იანი საკაბელო-საჰაერო ელექრტოგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 3 ნოემბერი, 14:00 საათი, ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა. მისამართი: ქ. ყვარელი,  კუდიგორის ქ.  N1.

 

 

18 სექტემბერი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”მეიდან ჯგუფ"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N1000001) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. 

 

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები