საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

23 ივნისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივლისს, 16 საათზე.

22 მაისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივნისს, 16 საათზე.

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

18 ივლისი 2017 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ევროპეტროლის“ „21 745 მ3 ტევადობის (760 000 მ3. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:
2017 წელი, 4 სექტემვერი, 14:00 საათი, ქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა №23ა/27ა, შპს „ევროპეტროლი“ ოფისის ადმინისტრაციული შენობა.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები