საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

22 სექტემბერი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი იწყებს მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსთა სერტიფიცირებას.

სასერტიფიკატო გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 29 დეკემბრამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

17 ოქტომბერი 2017 | დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ენერგოტრანსის“ „500 კვ ძაბვის ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდის“ შეცვლილი მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 4 დეკემბერი, 14:00 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა. მისამართი:  დუშეთი,  რუსთაველის ქ.  N27.

13 ოქტომბერი 2017 | ხონის მუნიციპალიტეტში, შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ „ქ. ხონის მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების არსებული, დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული გამყვანი კოლექტორის ნაცვლად, ახალი 5.024 კმ სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პ

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 1 დეკემბერი, 14:00 საათი, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტაციული  შენობა, მისამართი: ქ. ხონი, თავისუფლების მოედანი №6

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები