საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

24 მარტი 2017 | ბექობის არწივების წყვილი და მათი საბუდარი ჯანდარას ტერიტორიაზეა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ ჯანდარას ტერიტორიაზე წარმოებულ მიმდინარე სამუშაოების გადამოწმების საფუძველზე ადასტურებს, რომ N40 ბოძი და მასზე განთავსებული ბექობის არწივის საბუდარი, ადგილზეა...

23 მარტი 2017 | განცხადება „ართანა ჰესის“ მშენებლობასთან დაკავშირებით

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტავს: 2017 წლის 17 თებერვალს, სამინისტროში შ.პ.ს ,,ართანა ლოპოტას“ მიერ, წარმოდგენილ იქნა 4.22 მგვტ სიმძლავრის ართანა ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

13 აპრილი 2017 | თელავის მუნიციპალიტეტში, შპს „სტორი“-ს „მდ. სტორზე 20,03 მვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის „სტორი 1“ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 1 ივნისი, 15:00 საათი, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე II გამზირი №1.

13 აპრილი 2017 | ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს „აქვა ჰიდრო ენერჯი“-ს „ლაჯანური ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 31 მაისი, 14:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. №64.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები