საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საქვეუწყებო დაწესებულებები

სიახლეები

განცხადებები

19 ივლისი 2016 | ბორჯომში "სანიტარულ ჭრები'' მიმდინარეობს

სოციალურ ქსელში ვრცელდება ვიდეოჩანაწერი, რომელიც გადაღებულია ბორჯომში, ე.წ „პლატოს ტერიტორიაზე და დაფიქსირებულია გზის გასწვრივ დასაწყობებული მორები.

საჯარო განხილვები

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები