საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

22 სექტემბერი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი იწყებს მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსთა სერტიფიცირებას.

სასერტიფიკატო გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 29 დეკემბრამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

21 ნოემბერი 2017 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „საერთაშორისო მნიშველობის აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ჩუმათელეთ-ხევის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო გან

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 12 იანვარი, 14:00 საათი, დაბა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ადმინისტრაციული  შენობა, მისამართი: დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. №15.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები