საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საქვეუწყებო დაწესებულებები

სიახლეები

განცხადებები

18 აგვისტო 2016 | საველე გასვლა ბორჯომის პლატოს ტერიტორიაზე

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო იწვევს არასამთავრობო სექტორს, მედიასა და ყველა დაინტერესებულ პირს საველე გასვლაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც დაგეგმილია მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს ბორჯომში, ე.წ „პლატოს” ტერიტორიაზე.

საჯარო განხილვები

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები