საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

21 ივნისი 2018 | ტენდერი მდ. ხრამის და დებედას სააუზე მართვის გეგმის შემუშავებისთვის

ტენდერში მონაწილეობისთვის საპროექტო შეთავაზებების მიღება: 2018 წლის 9 ივლისამდე.

განხორციელების ვადა: კონტრაქტის ხელლმოწერიდან 14 თვის განმავლობაში.

21 მაისი 2018 | REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR CONSULTING SERVICES

Expressions of interest can be delivered electronically to the address below not later than May 31, 2018, 12:00.

საჯარო განხილვები

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები