საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

22 სექტემბერი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი იწყებს მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსთა სერტიფიცირებას.

სასერტიფიკატო გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 29 დეკემბრამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

18 ოქტომბერი 2017 | წალკის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქცია-94“-ის „დაშბაშიჰესის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 6 დეკემბერი, 14:00 სთ, წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, მისამართი: ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. № 22.

17 ოქტომბერი 2017 | დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ენერგოტრანსის“ „500 კვ ძაბვის ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდის“ შეცვლილი მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 4 დეკემბერი, 14:00 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა. მისამართი:  დუშეთი,  რუსთაველის ქ.  N27.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები