საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

15 აგვისტო 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის პრეზენტაცია

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, ინფორმაციული...

11 აგვისტო 2017 | გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 2017 წლის 19 აგვისტოს იწყება

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას აუცილებელია იცოდეთ

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

15 აგვისტო 2017 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, ფ/პ „ლადო ჯიშიაშვილის“ თევზსამეურნეო დანიშნულების წყალსაცავის მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვა

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 25 სექტემბერი, 16:00 საათი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შენობა, მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

11 აგვისტო 2017 | საბადოს დამუშავების პროექტი

კანონმდებლობის გაუმჯობესებისა და საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების იმპლემენტაციის მიზნით, სამინისტროში...

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები