საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

23 ივნისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივლისს, 16 საათზე.

22 მაისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივნისს, 16 საათზე.

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

23 ივნისი 2017 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „იბერჰესი“-ს „მდ. რიცეულაზე 4.450 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის „სადმელი ჰესი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 10 აგვისტო, 14:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. №1.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები