საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

21 ივნისი 2018 | ტენდერი მდ. ხრამის და დებედას სააუზე მართვის გეგმის შემუშავებისთვის

ტენდერში მონაწილეობისთვის საპროექტო შეთავაზებების მიღება: 2018 წლის 9 ივლისამდე.

განხორციელების ვადა: კონტრაქტის ხელლმოწერიდან 14 თვის განმავლობაში.

21 მაისი 2018 | REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR CONSULTING SERVICES

Expressions of interest can be delivered electronically to the address below not later than May 31, 2018, 12:00.

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

22 მაისი 2018 | საქართველოს კანონის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ საჯარო განხილვა

დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2018 წლის 31 მაისს 10:30-18:00 სთ-ზე. შეხვედრის ადგილი დაზუსტდება მოგვიანებით.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები