საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

03 იანვარი 2018 | ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობების რეგისტრაცია

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობების რეგისტრაციის ვალდებულება ამოქმედდა 2018 წლის პირველი იანვრიდან. 

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები