საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

24 მარტი 2017 | ბექობის არწივების წყვილი და მათი საბუდარი ჯანდარას ტერიტორიაზეა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ ჯანდარას ტერიტორიაზე წარმოებულ მიმდინარე სამუშაოების გადამოწმების საფუძველზე ადასტურებს, რომ N40 ბოძი და მასზე განთავსებული ბექობის არწივის საბუდარი, ადგილზეა...

23 მარტი 2017 | განცხადება „ართანა ჰესის“ მშენებლობასთან დაკავშირებით

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტავს: 2017 წლის 17 თებერვალს, სამინისტროში შ.პ.ს ,,ართანა ლოპოტას“ მიერ, წარმოდგენილ იქნა 4.22 მგვტ სიმძლავრის ართანა ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის...

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

27 აპრილი 2017 | ქ. თბილისში შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“-ს „მინერალური სასუქების წარმოების საამქროს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 19 ივნისი, 14:00 საათი, შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“-ს ოფისი, მისამართი: ქ. თბილისი, ზაჰესი, ს/კ 72.12.01.592.

26 აპრილი 2017 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქიმინვესტი“-ს „ტექნიკური მარილიდან ქლორის, ნატრიუმის და მათი შემცველი პროდუქტების წარმოების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 14 ივნისი, 13:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტარციული შენობა, მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ.  №73.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები