• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia

News

Announcements

23 June 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა (en)

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივლისს, 16 საათზე.

22 May 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა (en)

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისსამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივნისს, 16 საათზე.

Public Hearings

23 June 2017 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „იბერჰესი“-ს „მდ. რიცეულაზე 4.450 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის „სადმელი ჰესი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 10 აგვისტო, 14:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. №1.

Main Projects

Partners