• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia

News

Announcements

Public Hearings

17 October 2017 | დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ენერგოტრანსის“ „500 კვ ძაბვის ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდის“ შეცვლილი მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 4 დეკემბერი, 14:00 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა. მისამართი:  დუშეთი,  რუსთაველის ქ.  N27.

13 October 2017 | ხონის მუნიციპალიტეტში, შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ „ქ. ხონის მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების არსებული, დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული გამყვანი კოლექტორის ნაცვლად, ახალი 5.024 კმ სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პ

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 1 დეკემბერი, 14:00 საათი, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტაციული  შენობა, მისამართი: ქ. ხონი, თავისუფლების მოედანი №6

Main Projects

Partners