• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia

News

Announcements

24 March 2017 | ბექობის არწივების წყვილი და მათი საბუდარი ჯანდარას ტერიტორიაზეა (en)

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ ჯანდარას ტერიტორიაზე წარმოებულ მიმდინარე სამუშაოების გადამოწმების საფუძველზე...

30 December 2016 | კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბლექ სი გრუპი“-ს ნავთობპროდუქტების (ბიტუმის) საცავების მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვა (en)

 

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 7 თებერვალი, 15:00 საათი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შენობა, მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

Public Hearings

28 April 2017 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქიმინვესტი“-ს „ტექნიკური მარილიდან ქლორის, ნატრიუმის და მათი შემცველი პროდუქტების წარმოების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 14 ივნისი, 13:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტარციული შენობა, მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ.  №73.

28 April 2017 | ქ. თბილისში შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“-ს „მინერალური სასუქების წარმოების საამქროს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 19 ივნისი, 14:00 საათი, შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“-ს ოფისი, მისამართი: ქ. თბილისი, ზაჰესი, ს/კ 72.12.01.592.

Main Projects

Partners