• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

01 March 2017 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს „ასფალტის ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ასფალტის წარმოება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სააკაძის ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 18 აპრილი, 12:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. №127.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 7 აპრილისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი №71, საკონტაქტო პირი: ქეთევან ნადარეიშვილი, ტელ.: +995 (595) 08-96-46.

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

 

•  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;

•  შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს ოფისი,  ქ. გარდაბანი, სოფ. სააკაძე.

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

 

Partners