• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

17 March 2017 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს „ქუთაისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ნაგავსაყრელის მოწყობა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭოგნარსა და სოფ. გოდოგანს შორის

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 11 მაისი, 12:00 საათი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. №7.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 1 მაისისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას №10, ტელ.: +995 (032) 243-88-30, ელ. ფოსტა: info@waste.gov.ge, www.waste.gov.ge

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

•  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;

•  შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს ოფისი, ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას №10;

•  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. №7.   

 

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსი

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

 

Partners