• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

07 July 2017 | ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N2“-ს „ასფალტის წარმოების“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ასფალტის წარმოება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N2“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის გზატკეცილი, ყოფილი ტყესანერგეს ტერიტორია.

 

 დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 2017 წლის 24 აგვისტო 12:00 სთ, ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მის.: ქ. ახალციხე, კოსტავას ქუჩა №18.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N2“-ს ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 17 აგვისტოსა, მისამართზე: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის გზატკეცილი, ყოფილი ტყესანერგეს ტერიტორია, საკონტაქტო პირი: დავით მაყაშვილი, ტელ: +995 599 70-80-55

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N2“-ს ადმინისტრაციული შენობა, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის გზატკეცილი, ყოფილი ტყესანერგეს ტერიტორია, ტელ.: +995 577 95-11-95

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

   

 

 

Partners