• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

07 July 2017 | ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბლექსი 2013“-ის „სახიფათო ნარჩენების დროებითიო განთვსების და გაუვნებელყოფის (ინსინირაციის) საწარმოს“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ნარჩენების განთავსება, გარდა არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბლექსი 2013“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხორგა, ს.კ. 45.16.23.197.

 დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 2017 წლის 26 აგვისტო 14:00 სთ, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტის სააქტო დარბაზი, მის.: ქ. ხობი, სტალინის ქუჩა №12.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  შპს „ბლექსი 2013“-ის ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 17 აგვისტოსა, მისამართზე: ქალაქი ფოთი, რეკვავას ქუჩა N65, ტელ.:  +995 555 54-19-54, +995 568 20-09-02,

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • შპს „ბლექსი 2013“-ის ადმინისტრაციული შენობა, ქალაქი ფოთი, რეკვავას ქუჩა N65

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსი

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

  

 

 

 

Partners