• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

05 September 2017 | ქედას მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯია შენკე პაუერ ინვესტმენტის“ „მდ. აკვართაზე „აკვართა ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის (2 მვტ-ისა და მეტი სიმძლავრის) განთავსება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯია შენკე პაუერ ინვესტმენტ“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტეტრიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 20 ოქტომბერი, 14:00 საათი, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „ჯორჯია შენკე პაუერ ინვესტმენტის“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის   14 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №41;  საკონტაქტო პირი: შამილ ბირკაძე, ტელ: (+995) 599 51-76-37, ელ.ფოსტა: 24001423@qq.com;

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • შპს „ჯორჯია შენკე პაუერ ინვესტმენტის“ ოფისი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №41;  
  • ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3.
  •  

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია 

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

Partners