• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

05 September 2017 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, შპს „როიალ ბილდინგ ჯორჯიას“ „მდ. თერგზე „კამარა ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის (2 მვტ-ისა და მეტი სიმძლავრის) განთავსება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „როიალ ბილდინგ ჯორჯია“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფლები: გორისციხე, ტყარშეთი, არშა, ფანშეტი

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 20 ოქტომბერი, 12:00 საათი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, მისამართი: დაბა სტეფანწმინდა, ყაზბეგის ქ. №1.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „როიალ ბილდინგ ჯორჯიას“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 13 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაკე საბურთალოს რაიონი, გოთუას ქ. №10-12, საკონტაქტო პირი: დავით გოჩიაშვილი, ტელ: (+995) 599 18-54-53, ელ.ფოსტა: dgechiashvili@gmail.com

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • ყაზბეგის რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, დაბა სტეფანწმინდა, ყაზბეგის ქ. №1

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

Partners