• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

17 January 2018 | სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 220/110/35 კვ ძაბვის ქვესადგურის ,,თელეთი“-ს მშენებლობის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება (en)

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: 110 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის ქვესადგურის განთავსება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, სოფელი ტაბახმელა

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 26 იანვრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა: pr@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

 

 

 

Partners