• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

25 January 2018 | სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „გარდაბანი თბოსადგური 2“-ის ელექტროსისტემასთან მიერთების მიზნით, ეგხ „ალავერდი“-ს ნაცვალად, ახალი ორჯაჭვა 220 კვ ძაბვის განთავსებას პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, სოფელი ტაბახმელა

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 30 იანვრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა: pr@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის დანართი

 

 

Partners