• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

25 January 2018 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შპს ,,ემ ენ ჯგუფი“-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ემ ენ ჯგუფი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. ჭიათურა, საჩხერის გზატკეცილი №34

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 2 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა: pr@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

 

 

 

Partners