• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

28 February 2018 | ახალციხის რაიონის ტერიტორიაზე შპს ,,ასტორია“-ს ასფალტ-ბეტონის, მძიმე ბეტონის და ქვიშა-ღორღის წარმოებაში წარმადობის გაზრდის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ასფალტის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ასტორია“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ახალციხის რაიონი თამარაშვილის ქუჩა №5

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 მარტისა მისამართზე:   ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა:  eia@moe.gov.ge

სკრინინგის განცხადება

 

 

Partners