• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • სალიცენზიო ფორმები
Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia

News

Announcements

Public Hearings

05 December 2017 | ქ. თბილისში, შპს „გრინ დეველოპმენტის“ „110 კვ ეგხ „დიდუბე-1ა-2ის“ №14-№15 საყრდნებს შორის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 26 იანვარი, 14:00 საათი, შპს „გრინ დეველოპმენტის“ ოფისი , მისამართი: ქ. ქ. თბილისი, ავთო ვარაზის ქ. №64.

Main Projects

Partners