• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia

News

Announcements

30 December 2016 | კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბლექ სი გრუპი“-ს ნავთობპროდუქტების (ბიტუმის) საცავების მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვა (en)

 

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 7 თებერვალი, 15:00 საათი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შენობა, მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

26 December 2016 | წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა (en)

 

,,წყლის შესახებ" და ,,სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონების მოთხოვნათა შესაბამისად, წყალმოსარგებლეები ანგარიშვალდებულნი არიან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, წყლის რესურსების მართვის სამსახურში (ქ. თბილისი, გულუას ქ.#6, 0114) მიმდინარე წლის 15 თებერვლამდე წარმოადგინონ ,,სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმა №04-I-01" (წლიური), რომლის შევსება ხორციელდება "წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვის სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის შესახებ" ინსტრუქციის შესაბამისად.

Public Hearings

20 February 2017 | თელავის მუნიციპალიტეტში, შპს „ართანა ლოპოტა“-ს „მდ. დიდხევზე 4.22 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ართანა ჰესი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 6 აპრილი, 13:00 საათი, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე II გამზირი №1. 

17 February 2017 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს „ასფალტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 7 აპრილი, 14:00 საათი, შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს ოფისი, ქ. ლანჩხუთი, აღმაშენებლის ქ. №68.

Main Projects

Partners