• ზედამხედველობა
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
  • tamashi-daaxarisxe-da-gadaamushave
  • მინისტერიალი „გარემო ევროპისათვის“
Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia

News

Announcements

24 March 2017 | ბექობის არწივების წყვილი და მათი საბუდარი ჯანდარას ტერიტორიაზეა (en)

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ ჯანდარას ტერიტორიაზე წარმოებულ მიმდინარე სამუშაოების გადამოწმების საფუძველზე...

30 December 2016 | კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბლექ სი გრუპი“-ს ნავთობპროდუქტების (ბიტუმის) საცავების მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვა (en)

 

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 7 თებერვალი, 15:00 საათი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შენობა, მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

Public Hearings

28 March 2017 | მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ეკოჰიდროპლიუსი“-ს „მდ. ლუხრაზე მცირე სიმძლავრის „ლუხრა ჰესი“-ს დადგმული სიმძლავრით 3.55 მვტ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 16 მაისი, 14:00 საათი, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: დაბა მესტია, სეტის მოედანი №1.

21 March 2017 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენარაცია“-ს „შაორი ჰესი“-ს საექსპლუატაციო პარამეტრების შეცვლის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (en)

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 16 მაისი, 14:00 საათი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ტყიბული, კარლო ლომაძის ქ. №3.

Main Projects

Partners