საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

22 მაისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივნისს, 16 საათზე.

20 მაისი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის ტენდერი

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში, 2017 წლის 19 მაისს, 17:00 საათზე გაიმართება ღია კარის დღე, სადაც წარდგენილი იქნება გარემოს სინფორმაციო სისტემის/ცოდნის მართვის სისტემის მასშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის მეორე კომპონენტის (გარემოს საინფორმაციო სისტემის/ცოდნის მართვის სისტემის მაშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის მოდულები და აპლიკაციები ) განვითარებისათვის (Development) შემუშავებული ტექნიკური დავალება.

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

22 მაისი 2017 | კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში, „აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ მაგისტრალური გაზსადენის „ნატახტარი-ლეხურას” მონაკვეთის მშენებლობის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2017 წელი, 7 ივლისი, 15:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა. ქ. კასპი, მ. კოსტავას ქ. N18;

22 მაისი 2017 | თელავის მუნიციპალიტეტში, შპს „ართანა ლოპოტა“-ს „მდ. ლოპოტაზე 5.9 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ლოპოტა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2017 წელი, 6 ივლისი, 14:00 საათი, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე II გამზ №1.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები