საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

03 აპრილი 2018 | ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე: გორის მუნიციპალიტეტში ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე: გორის მუნიციპალიტეტში ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

19 აპრილი 2018 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2018 წლის 4 მაისამდე.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები