საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

24 მარტი 2017 | ბექობის არწივების წყვილი და მათი საბუდარი ჯანდარას ტერიტორიაზეა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ ჯანდარას ტერიტორიაზე წარმოებულ მიმდინარე სამუშაოების გადამოწმების საფუძველზე...

23 მარტი 2017 | განცხადება „ართანა ჰესის“ მშენებლობასთან დაკავშირებით

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტავს...

საჯარო განხილვები

27 მარტი 2017 | მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ეკოჰიდროპლიუსი“-ს „მდ. ლუხრაზე მცირე სიმძლავრის „ლუხრა ჰესი“-ს დადგმული სიმძლავრით 3.55 მვტ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 16 მაისი, 14:00 საათი, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: დაბა მესტია, სეტის მოედანი №1.

21 მარტი 2017 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენარაცია“-ს „შაორი ჰესი“-ს საექსპლუატაციო პარამეტრების შეცვლის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 16 მაისი, 14:00 საათი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ტყიბული, კარლო ლომაძის ქ. №3.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები