საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

განცხადებები

23 მარტი 2017 | განცხადება „ართანა ჰესის“ მშენებლობასთან დაკავშირებით

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის...


26 დეკემბერი 2016 | წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

,,წყლის შესახებ" და ,,სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონების მოთხოვნათა შესაბამისად, წყალმოსარგებლეები...


16 დეკემბერი 2016 | მოწვევა საგრანტო კონკურში მონაწილეობის მისაღებად

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)...


06 დეკემბერი 2016 | სწავლება მეწარმე სუბიექტებისთვის ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების შესახებ ელექტრონულ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით

  მეწარმეების სამინისტროსთან ანგარიშგების პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი...


10 ნოემბერი 2016 | სასერტიფიკატო პროგრამა მემაცივრე-ტექნიკოსებისათვის

2017 წლის 1 იანვრიდან, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, ყველა ტექნიკოსს,...


01 ნოემბერი 2016 | შეხვედრა მოსახლეობასთან თელავის მუნიციპალიტეტში

  მიმდინარე წლის 4 ნოემბერს, 14:00 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გარემოსა და ბუნებრივი...


პარტნიორები