საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

04 მაისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჰანთინგ ტურ ჯორჯია"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N0000090) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.

 

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2017 წლის 15 მაისამდე.

 

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  22 მაისს, 16 საათზე.

 

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმა

 

რუკები

 

 

პარტნიორები