საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

22 მაისი 2017 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”იორისრესურსებზე" გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (#00002) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.

 

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2017 წლის 5 ივნისამდე.

 

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2017 წლის  14 ივნისს, 16 საათზე.

 

იხილეთ თანდართული ფაილები 

 

 

 

პარტნიორები