საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

09 თებერვალი 2018 | მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ალგეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სასარგებლო წიაღისეულის (თიხა-თაბაშირის (გაჯის)) მოპოვების სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (თიხა-თაბაშირის (გაჯის)) მოპოვება

განმცხადებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ალგეთი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 19 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა: eia@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

 

სკრინინგის დანართი

სკრინინგის დანართი

 

 

პარტნიორები