საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

28 თებერვალი 2018 | ახალციხის რაიონის ტერიტორიაზე შპს ,,ასტორია“-ს ასფალტ-ბეტონის, მძიმე ბეტონის და ქვიშა-ღორღის წარმოებაში წარმადობის გაზრდის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ასფალტის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ასტორია“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ახალციხის რაიონი, დაბა ვალე.

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 მარტისა მისამართზე:   ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა:  eia@moe.gov.ge

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები