საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

განცხადებები

01 თებერვალი 2018 | საქართველოს ტყის კოდექსი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა საქართველოს კანონის პროექტზე...


პარტნიორები