საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

განცხადებები

01 თებერვალი 2018 | საქართველოს ტყის კოდექსი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა საქართველოს კანონის პროექტზე...


29 იანვარი 2018 | (IFAD) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტი (AMMAR) საქართველომ მიიღო დაფინანსება...


29 იანვარი 2018 | სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტი (AMMAR) საქართველომ მიიღო დაფინანსება...


პარტნიორები