საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

განცხადებები

11 აგვისტო 2017 | გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 2017 წლის 19 აგვისტოს იწყება

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას აუცილებელია იცოდეთ


20 მაისი 2017 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის ტენდერი

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში, 2017 წლის 19 მაისს, 17:00 საათზე გაიმართება ღია კარის დღე,...


24 მარტი 2017 | ბექობის არწივების წყვილი და მათი საბუდარი ჯანდარას ტერიტორიაზეა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სს...


23 მარტი 2017 | განცხადება „ართანა ჰესის“ მშენებლობასთან დაკავშირებით

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის...


26 დეკემბერი 2016 | წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

,,წყლის შესახებ" და ,,სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონების მოთხოვნათა შესაბამისად, წყალმოსარგებლეები...


16 დეკემბერი 2016 | მოწვევა საგრანტო კონკურში მონაწილეობის მისაღებად

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)...


06 დეკემბერი 2016 | სწავლება მეწარმე სუბიექტებისთვის ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების შესახებ ელექტრონულ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით

  მეწარმეების სამინისტროსთან ანგარიშგების პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი...


10 ნოემბერი 2016 | სასერტიფიკატო პროგრამა მემაცივრე-ტექნიკოსებისათვის

2017 წლის 1 იანვრიდან, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, ყველა ტექნიკოსს,...


პარტნიორები