საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

04 აპრილი 2018 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, საჩხერის გზატკეცილი N10-ში შპს „ა.დ.ვ.ტოგო“ მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის მიზნით დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროცესის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმარორციელებელი: შპს „ა.დ.ვ.ტოგო“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განრციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტი საჩხერის გზატკეცილი N10

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის ადგილი და დრო: 2018 წლის 19 აპრილი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა 14:00 სთ. მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის N7

 

დაგეგმილ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  17 აპრილისა მისამართზე: ქ.თბილისი გულუას ქ.N6 ; ელ/ფოსტაზე : eia@moe.gov.ge

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი.

მისამართი: ქ.თბილისი გულუას ქ.N6

ტელ +995 (032) 272 72 60

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ჭიათურა - ნინოშვილის 7

ტელეფონი: 0479 253127

ელ.ფოსტა - chiatura.municipality@gmail.com

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

 

 

პარტნიორები