საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

01 მაისი 2018 | დაგეგმილი საქმიანობა: გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფში, (ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე) შპს „აშკავეთის“ გაჯის წარმოების პროექტზე ეკოლოგიური ადუიტის საჯარო განხილვა.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აშკავეთი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარტყოფში (ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორია)

დაგეგმილი საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის საჯარო განხილვის ადგილი და დრო: 2018 წლის 11 ივნისი 15:00 სთ.  ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. N6, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

დაგეგმილი ეკოლოგიური აუდიტის საჯარო განხილვასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  1-ლი ივნისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელვანის ქ.N6 ; ელ/ფოსტაზე : moa@mepa.gov.ge

 

 

მთავარი წერილი

ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში

გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედებები

 

 

პარტნიორები