საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

11 მაისი 2018 | დაგეგმილი საქმიანობა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვედა საქარას ტერიტორიაზე შ.პ.ს. „ლელიკოს“ ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს.  „ლელიკო“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალუტეტი, სოფ. ქვედა საქარას ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის ადგილი და დრო: 2018 წლის 15 ივნისი 13:00 საათზე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარას ადმინისტაციული შენობა.

 

დაგეგმილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშის საჯარო განხილვასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  5 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელვანის ქ.N6 ; ელ/ფოსტაზე : moa@mepa.gov.ge

 

 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის  განცხადება

გარემოზე ზემოქმედების  შეფასების ანგარიში

არატექნიკური ანგარიში  

 

 

პარტნიორები