საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

06 მარტი 2018 | “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ” კანონის პროექტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა “გარემოსდაცვითი შეფასების...


05 მარტი 2018 | საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილი მასალების და საგნების შესახებ“

პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 15...


პარტნიორები