საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

06 მარტი 2018 | სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”მეიდან ჯგუფ"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N1000001) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, 
სამონადირეო მეურნეობისმართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.
 
გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროში 2018 წლის 21 მარტამდე.
 
სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2018 წლის  30 მარტს, 16 საათზე.

 

 
სამოქმედო გეგმა
რუკები

 

 

პარტნიორები