საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

19 მარტი 2018 | მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლოატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კასლეთი 1“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, ხაიშის თემი, სოფ. ზედა წვირმინდი

დაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წელი, 3 აპრილი 17:00 საათზე; მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 10 აპრილისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ელ. ფოსტა:  eia@moe.gov.ge

სკოპინგის ანგარიში და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:

  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60.
  • მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, დაბა მესტია, სეტის მოედანი N 1; www.mestia.ge

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში 

 

 

პარტნიორები