საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მონიტორინგი

 

 

 

 

ინდიკატორული გაზომვები 

 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორული გაზომვების პირველი ეტაპის შედეგები 

 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორული გაზომვების მეორე  ეტაპის შედეგები 

 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორული გაზომვების მესამე  ეტაპის შედეგები

 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორული გაზომვების მეოთხე ეტაპის შედეგები

 

 

წელიწდეულები 

 

 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის 2015 წლის მონაცემები 

 

 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის 2013 წლის მონაცემები 

 

 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის 2012 წლის მონაცემები 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

პარტნიორები