საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროექტები

 

 

 

 

 

მიმდინარე  პროექტები 

 

 

წყალბადქლორფტორნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

 

იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით

 

 

დასრულებული პროექტები 

 

 

ჰაერის ხარისხის მართვა ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის (ENPI) აღმოსავლეთ რეგიონის ქვეყნებში

 

 

საქართველოში მონრეალის ოქმის შესრულების ხელშემწყობი ქმედებების პროგრამა (ინსტიტუციონალური გაძლიერების პროექტის VIII ფაზა)

 

 

საქართველოში მონრეალის ოქმის შესრულების ხელშემწყობი ქმედებების პროგრამა (ინსტიტუციონალური გაძლიერების პროექტის VII ფაზა)

 

 

საქართველოში ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების ნარჩენების მართვისა და გაუვნებელყოფის საპილოტე სადემონსტრაციო პროექტი

 

 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა თბილისში - საპილოტე პროექტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები