საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

03 იანვარი 2017 | მარნეულის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას“ „ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ნაგავსაყრელის მოწყობა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 22 თებერვალი, 12:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. №73.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს არაუგვიანეს 2017 წლის 11 თებერვლისა, მისამართზე:  ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. №10, ტელ.: +995 (032) 243-88-30.

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს ოფისი, ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. №10, ელ. ფოსტა: info@waste.gov.ge;
  • მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. №73.

 

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

პარტნიორები