საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

17 თებერვალი 2017 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს „ასფალტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ასფალტის წარმოება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. ლანჩხუთი, აღმაშენებლის ქ. №68

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 7 აპრილი, 14:00 საათი, შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს ოფისი, ქ. ლანჩხუთი, აღმაშენებლის ქ. №68.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს არაუგვიანეს 2017 წლის 31 მარტისა მისამართზე: ქ. თბილისი, ლომონოსოვის ქ. №11, საკონტაქტო პირი:  ლაშა გორგილაძე, ტელ.: +995 (595) 00-02-26, ელ. ფოსტა: eiasinohydro@gmail.com.    

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;

 

შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს ოფისი, ქ. თბილისი, ლომონოსოვის ქ. №11;  

 

ქ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ლანჩხუთი, აღმაშენებლის ქ. №68;

 

გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „ჯეოკონი“-ს ოფისი, ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №62-64; ტელ.: +995 (599) 54-02-08.

 

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

 

 

პარტნიორები