საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროექტები

 

 

 

მიმდინარე პროექტები 

 

 

 

ბიომრავალფეროვნების ზემოქმედებისა და ტენდენციების მონიტორინგის ეროვნული საჭიროებების შეფასება

 

 

ინდიკატორების ჰარმონიზაცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის ეროვნულ დონეზე განხორციელების მონიტორინგისა და ანგარიშგებისათვის

 

 

P0017 ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში

 

 

საჭიროებების შეფასების საფუძველზე მომზადებული ხარვეზების აღმოფხვრის გეგმა

 

 

ბიომრვალფეროვნების ფინანსური ინიციატივა (BIOFIN)

 

 

ერთობლივი პროგრამა - ბუნების დაცვის საიტების ზურმუხტის ქსელი

 

 

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო სამხრეთ კავკასიაში (TJS) (III ფაზა)

 

 

ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

 

 

საქართველოს კანონპროექტი ნადირობის შესახებ

 

 

 

დასრულებული პროექტები 

 

 

 

ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში

 

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები