საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • ქ.თბილისი, მ. გელოვანის ქ. 6
  • ცხელი ხაზი - 153
  • info@mepa.gov.ge

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ტელ: (995 32) 2 37 80 09

ტელ: (995 32) 2 72 72 34 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი    

ტელ: (995 32) 2 72 72 07

იურიდიული დეპარტამენტი 

ტელ: (995 32) 2 72 72 19

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 2 72 72 48

ეკონომიკური დეპარტამენტი   

ტელ: (995 32) 2 72 72 56    

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი               

ტელ: (995 32) 2 72 72 50 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი 

ტელ: (995 32) 2 72 72 60 

ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

ტელ: (995 32) 2 72 72 90

ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 2 72 72 59 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახური 

ტელ: (995 32) 2 72 72 27

 

 

 

მოგვწერეთ

 

 

პარტნიორები