საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • ქ.თბილისი, გ. გულუას ქ. 6
  • ცხელი ხაზი - 153
  • pr@moe.gov.ge

 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 2 72 72 48

იურიდიული დეპარტამენტი 

ტელ: (995 32) 2 72 72 19

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი    

ტელ: (995 32) 2 72 72 07

ეკონომიკური დეპარტამენტი   

ტელ: (995 32) 2 72 72 56                                             

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი               

ტელ: (995 32) 2 72 72 50 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი 

ტელ: (995 32) 2 72 72 46 

ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

ტელ: (995 32) 2 72 72 90

ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 2 72 72 59 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახური 

ტელ: (995 32) 2 72 72 27

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ტელ: (995 32) 2 72 72 34 

 

 

მოგვწერეთ

 

 

პარტნიორები