საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

27 ივნისი 2016 | ბირთვული და რადიაციული მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროექტი მიზნად ისახავს ახალი რეგულაციების შემუშავებას, ახალი ცოდნის მიღებას მარეგულირებელი ინფრსტრუქტურის განსავითარებლად, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას შესაბამისი მენეჯმენტის სისტემის გასაუმჯობესებლად. ეს მიზნები მიღწეული იქნება შემდეგი ქმედებების განხორცილების გზით: აესს-ის ექსპერტული მისიები საქართველოში, მუშაობა ახალ მარეგულირებელ აქტებზე, ქართველი სპეციალისტების ფელოუშიპების და სამეცნიერო და მაღალი რანგის ვიზიტები, შეხვედრები აესს-ის სპეციალიტებთან პროექტის შესრულების შედეგების განსახილველად.

 

პროექტი 

 

 

პარტნიორები