საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

27 ივნისი 2016 | ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის განახლებული საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი გულისხმობს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის სახელფასო დანამატის გაცემას, შენობა-ნაგებობების აღდგენის, მოვლა-შენახვისა და მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსებას, აღჭურვილობისა და ავტოპარკის განახლებას, საკვანძო სახეობაზე ორიენტირებული მონიტორინგის სისტემის შექმნას.

 

პროექტი 

 

 

პარტნიორები