საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

07 ივლისი 2016 | კინტრიშის დაცული ტერიტორიების საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი ითვალისწინებს კინტრიშის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის სახელფასო დანამატის გაცემას, ინფრასტრუქტურის აღდგენის, მოვლა-შენახვისა და მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსებას, ძირითადი საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსებას და საკვანძო სახეობებზე ორიენტირებული მონიტორინგის სისტემის შექმნას.

 

პროექტი

 

 

 

პარტნიორები