საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

03 აგვისტო 2016 | P0010 წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის კლიმატისადმი მედეგი პრაქტიკის შემუშავება მოწყვლადი მოსახლეობის დასაცავად საქართველოში

პროექტის მიზანია საქართველოს მაღალი რისკის მქონე რეგიონების მედეგობის გაუმჯობესება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეებისადმი, რომელთა სიხშირე და ინტენსივობა იზრდება კლიმატის ცვლილების შედეგად. ეს პროექტი ხელს შეუწყობს მდინარე რიონის აუზის მიზნობრივი რაიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და მოსახლეობის ადაპტაციის შესაძლებლობების განვითარებასა და კლიმატის ზეგავლენისადმი მედეგ ეკონომიკურ განვითარებას.

 

პროექტი 

 

 

პარტნიორები