საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

03 თებერვალი 2017 | საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების შეფასება

პროექტის აღწერა: პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში არსებული მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების ელექტრონული სისტემის შექმნას. აღნიშნული სისტემის საქართველოში დანერგვით შესაძლებელი გახდება დაითვალოს და ელექტრონულად აღირიცხოს წყლის რესურსებისა და მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პროგრამის დანერგვის შემდეგ, შემუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო მიიღებს ახალ ჰიდროლოგიურ მონაცემებს და მის ანალიზზე დაფუძნებულ საინვესტიციო პროექტებს შეიმუშავებს, რომელიც თავის მხრივ, ინვესტორს ფინანსური და ტექნიკური კუთხით პროექტის განხორციელებას გაუმარტივებს.

 

პროექტი

 

 

პარტნიორები