საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

17 ივლისი 2017 | ეროზიის ინტეგრირებული კონტროლის ღონისძიებები სამხრეთ კავკასიაში

პროექტი მიზნად ისახავს სამხრეთ კავკასიის მაღალი რისკის მქონე მთიან რეგიონებში ადგილობრივი ადმინისტრაციის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ჩართულობით ეროზიის ინტეგრირებული კონტროლის ღონისძიებების განხორციელებასა და ეროვნულ გეგმებსა და რეგულაციებში გათვალისწინებას; ასევე, საძოვრების ეროზიისა და ბიოლოგიური დეგრადაციის შეფასებას, საპილოტე ტერიტორიებზე ეროზიის კონტროლის ინტეგრირებული ღონისძიებების გასატარებლად შესაძლებლობების შემუშავებას.

 

პროექტი

 

 

პარტნიორები