საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

17 ივლისი 2017 | კლიმა-ისტ:კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის ხელშეწყობა აღმოსავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთში

პროექტის საერთო მიზანია, დაეხმაროს ქვეყნებს, რომ ისინი უკეთესად იყვნენ აღჭურვილი და მომზადებული სათბურის გაზების ემისიის შემცირებისა და კლიმატის ცვლილების შედეგების გასამკლავებლად. საქართველოში ძირითადად ხორციელდება ტექნიკური დახმარების კომპონენტი, რაც მიზნად ისახავს კლიმატის ცვლილების პოლიტიკისა და სტრატეგიების საბაზრო მექანიზმების გაუმჯობესებისათვის ხელშეწყობას პარტნიორ ქვეყნებში რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობითა და ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების კანონმდებლობაზე, პოლიტიკასა და გამოცდილებაზე ხელმისაწვდომობის გაადვილების გზით.

პროექტი 

 

 

პარტნიორები