საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

13 ოქტომბერი 2017 | დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება/სუფთა ენერგიის პროგრამა

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება/სუფთა ენერგიის პროგრამა წარმოადგენდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის  ინიციატივას, რომლის  მიზანი იყო დაეხმაროს  განვითარებად ქვეყნებს მათ მიერ დასახული გრძელვადიანი  მიზნის მიღწევაში, რაც გულისხმობდა სათბური გაზების ემისიების ზრდის შემცირების პარალელურად ეკონომიკური ზრიდს დაჩქარებას. დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება/სუფთა  ენერგიის პროგრამა  დაფინანსებული იყო აშშ-ის საერთაშორისო  განვითარების სააგენტოს მიერ და ხორციელიედებოდა ვინროკ ინტერნეიშენალ ჯორიჯიას მიერ. 

პროექტი
 

 

 

პარტნიორები