საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმება უკვე ძალაშია

პარტნიორები