საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმება უკვე ძალაშია

პარტნიორები