საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

23 ივნისი 2017 | ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯიარჯი“-ს „ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2017 წელი, 11 აგვისტო, 16:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტის...


პარტნიორები