საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

11 აგვისტო 2017 | საბადოს დამუშავების პროექტი

კანონმდებლობის გაუმჯობესებისა და საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების იმპლემენტაციის მიზნით, სამინისტროში...


03 აგვისტო 2017 | ქ. ბათუმში, შპს „ნოვა“-ს პოლიეთილენის საწარმოს ექსპლუტაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2017 წელი, 22 სექტემბერი, 15:00 საათი, ქ. ბათუმის მერიის შენობა....


პარტნიორები