საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

18 მაისი 2017 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკში შპს ,,იგატუ’’-ს სახიფათო ნარჩენების აღდგენის (ტვიის აკუმულატორებისა და ტყვიის შემცველი ჯართის გადამუშავება) საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონის

საქმიანობის  დასახელება: სახიფათო ნარჩენების აღდგენა

 

საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,იგატუ“

 

საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკი.

 

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 26 ივნისი, 15:00 საათი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შენობა, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

 

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშსა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიმდინარე წლის 16 ივნისამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

 

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:

 

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60.

 

ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში

 

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

 

 

პარტნიორები