საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

16 ივნისი 2017 | ქ. ბათუმში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აგება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

2017 წელი, 4 აგვისტო, 13:00 საათი, ბათუმის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №25.

 

2017 წელი, 4 აგვისტო, 15:00 საათი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №23.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 29 ივლისისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის, №12, საკონტაქტო პირი: ლუიზა ბუბაშვილი, ტელ.: +995 (595) 21-91-41, ელ. ფოსტა: likabubashvili@yahoo.com.

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

 

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისი,ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის, №12, www.georoad.ge

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსი

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

პარტნიორები