საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

10 ივლისი 2017 | თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის „თელავის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კონდოლი

 

 დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

  • 2017 წლის 30 აგვისტო, 14:00 სთ,  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი, მის: ქ. თელავი, ერეკლე II-ის გამზირი №16;
  • 2017 წლის 31 აგვისტო, 14:00 სთ, თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კონდოლი, საჯარო სკოლის შენობა.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისს არაუგვიანეს 2017 წლის 21 აგვისტოსი, მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმასენებლის გამზირი №150, მე-3 სართული,  ტელ: +995 (577) 2437001; +995 (032) 243-70-02; +995 (032) 247-70-03; +995 (032) 247-70-04;  საკონტაკტო პირები: ანა რუხაძე, მუნიციპალური განვიტარების ფონდის გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი, ტელ: +995 (577) 38-22-48; ელ.ფოსტა: arukhadze@mdf.org.ge; გიორგი ბჟალავა, შპს „გამა კონსალტინგი“, ტელ: +995 (577) 64-18-80, ელ. ფოსტა: goga@gamma.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა დ აბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვიბის დეპარტამენტი, ქ.ტბილისი, გულიას ქ. №6; ტელ: +995 (032) 272-72-60;
  • საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი №150, მესამე სართული;
  • თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, ქ. თელავი, ერეკლე II-ის გამზირი №16.

 

 

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

  

 

 

 

 

 

პარტნიორები