საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

12 ივლისი 2017 | ქ. თბილისში, ფ/პ „ლეილა გადელია“-ს ცემენტის საწარმოს (კლინკირის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვა) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ცემენტის წარმოება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ლეილა გადელია“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ფეიქრების ქ. №14,

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წლის 31 აგვისტო, 14:00 სთ, ფ/პ „ლეილა გადელია“-ს ოფისი, ქ. თბილისი, ფეიქრების ქუჩა №14.   

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  ფ/პ „ლეილა გადელია“-ს არაუგვიანეს 2017 წლის 24 აგვისტოსი, მისამართზე: ქ. თბილისი, ფეიქრების ქუჩა №14; საკონტაქტო პირი: შოთა ხარებავა, ტელ.:  +995 (597) 52-52-68

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა დ აბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვიბის დეპარტამენტი, ქ. ტბილისი, გულიას ქ. №6; ტელ: +995 (032) 272-72-60;
  • ფ/პ „ლეილა გადელია“-ს ოფისი, ქ.თბილისი, ფეიქრების ქ. №14;
  • გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „ჯეოკონი“-ს ოფისი, ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №62-64,  ტელ.: +995 (599) 54-02-08.

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

  

 

 

 

 

 

პარტნიორები